VIERINGEN

zo12 dec 2021 10:00 ,3e Advent - GaudeteI.Ottens&t JUBILEUM
zo19 dec 2021 10:00 ,4e AdventP. Vliegenthart
vr24 dec 2021 19:00 ,Kinderkerstfeest
vr24 dec 2021 22:00 ,KerstavondI.Otten

Overzicht vieringen >

MUZIEK

Op dinsdagen en vrijdagen van 12.00-13.00 is de kerkruimte open voor bezinning, of bijvoorbeeld voor het branden van een kaarsje of het afgeven van uw giften voor de voedselbank.

Op vrijdag kunt u tevens een orde van dienst verkrijgen. Concerten worden volgens onderstaand rooster verzorgd, waarbij o.a. het B├Ątzorgel of het carillon is te horen.

vr10 dec 2021 12:05 ,Arie Griffioen en Dick van Dijk (orgel)
vr17 dec 2021 12:05 ,Joost van Beek (orgel)
za18 dec 2021 13:00 ,Malgosia Fiebig (beiaard)
vr24 dec 2021 12:05 ,Dick van Dijk (orgel)

Locatie is rond de Torenpleinkerk. Het gehele Muziekprogramma >

Over de Geloofsweg

Hoe zit dat nu eigenlijk met doop en belijdenis? Op welke leeftijd laat je je kind dopen of laat je die beslissing aan hem of haar zelf over? Wat is de betekenis van belijdenis doen en waarom zou je dat überhaupt willen doen? En hoe zit het met het avondmaal, mag iedereen daaraan deelnemen?
Deze vragen worden mij regelmatig gesteld.

Allereerst: er is geen standaard geloofsweg. Elke geloofsweg loopt afhankelijk van omstandigheden anders en is heel persoonlijk. Maar er zijn wel vaste stadia aan te geven, te weten Belijdenis/Doop en deelname aan de Maaltijd van de Heer, twee sacramenten van de kerk die ons met Christus verbinden.

geloofsweg

Doop

Door de doop word je opgenomen in de gemeente van Christus, het lichaam van de Heer. Vanouds ging daar een lange tijd van onderricht (catechese) aan vooraf, die uitmondde in het belijden van je geloof – het mee uitspreken van het credo ‘ik geloof’, de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis van de kerk van alle tijden en plaatsen – en als teken daarvan het ondergedompeld worden in het water van de doop.
Wanneer je als volwassene gedoopt wordt gaat de belijdenis van het geloof dus aan de doop vooraf.
Deze zal doorgaans plaatsvinden in de Paasnacht.
Bij een kinderdoop – elke leeftijd is mogelijk- zal de belijdenis plaats vinden wanneer de gedoopte de doop zelf kan en wil beamen.
In onze kerk is ruimte voor beiden: volwassendoop en kinderdoop. Van belang is dat Gods heil aan ons geloof vooraf gaat. Ons dienstboek stelt daarom dat ‘de doopbediening niet geconditioneerd kan worden door enige daad van geloof die wij stellen’. Met andere woorden: de doop is onvoorwaardelijk. Sacramenten betreffen geschenken van God aan ons, die wij in geloof mogen ontvangen.
Overweeg je een doop voor jezelf of je kind, neem dan contact met mij op.
Ben je als kind gedoopt dan is het vroeg of laat goed om de doop, die gebaseerd was op een keuze van ouders ook individueel te beamen. Als jij de Heer wilt volgen, vraagt dat immers een persoonlijk ja temidden van de gemeente.
Deze openbare belijdenis is altijd verbonden met de doopgedachtenis van heel de gemeente.geloofsweg4

De Maaltijd van de Heer

Wie de Maaltijd van de Heer viert laat zich opnemen in de kring van de gedoopten die deelhebben aan de gemeenschap in Christus. In het breken van het brood vieren wij immers gemeenschap met Christus en in Hem met elkaar. Kinderen, die nog geen belijdenis hebben gedaan zijn op grond van hun doop lid van de gemeente en dus genodigd aan de Maaltijd.
Wanneer jij of jouw kind niet gedoopt zijn en je toch verlangen hebt deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer is het goed hierover te spreken. In plaats van brood en wijn is het ook mogelijk een zegen te ontvangen.

Belijdenis en Doop en de Maaltijd van de Heer zijn uitnodigingen aan mensen om Christus te volgen en met Hem de weg te gaan van het Koninkrijk.

Ik ga als predikant graag met je in gesprek over jouw persoonlijke geloofsweg.

ds. Idelette Otten, tel.0302657776
E-mail predikant>