VIERINGEN

zo27 sep 2020 10:00 ,2e van de herfstds. Otten
zo04 okt 2020 10:00 ,3e van de herfstds. OttenIsraelzondag
zo11 okt 2020 10:00 ,4e van de herfstds. C.P. Bouman
zo18 okt 2020 10:00 ,5e van de herfstds. Otten

Schrift & Tafel

Overzicht vieringen >

ACTUEEL


21 september 2020

Vrijdag 18 september is de basis catechese weer begonnen aan kinderen uit groep 5/6 en 7/8.

catechese

Lees verder>02 juli 2020

  

Achtergrond

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president van afgelopen woensdag 24 juni sturen wij u hierbij een update hoe wij vanaf 1 juli – binnen de geldende richtlijnen – kerkdiensten zullen houden.

Ook leest u belangrijke informatie over hoe u aanwezig kunt zijn tijdens een kerkdienst.

 

Maximaal aantal aanwezigen

Het maximaal aantal aanwezigen wordt verhoogd naar 40-50 mensen. Hierbij hoeven we geen rekening te houden met mensen die nodig zijn om de dienst mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld predikant, koster, musici, een ambtsdrager en technici). Het aantal gemeenteleden kan variëren, dit is afhankelijk hoe efficiënt de plaatsen toegewezen kunnen worden.

 

Kom niet zomaar, maar meld u aan

Het blijft nodig u tevoren aan te melden. Meld u uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag aan, door het sturen van een e-mail aan de scriba >
Gemeenteleden die niet geplaatst kunnen worden zullen automatisch voorrang krijgen voor de eerstvolgende zondag.

Om iedereen een kans te geven vragen wij u zich per zondag aan te melden.

Het is belangrijk dat u zich ook afmeldt wanneer u toch onverhoopt niet kunt komen. Zo ontstaat er ruimte voor een ander.

 

Uw gegevens

De gegevens die u doorgeeft bij de aanmelding (naam, mailadres) worden gedurende 30 dagen bewaard. Dit is nodig om bij een eventuele besmetting en een daarop volgend contactonderzoek, aan te kunnen geven met wie een kerkganger in contact is geweest.

 

Camera-registratie

Om de online diensten ook met beeldweergave mogelijk te kunnen maken is er een camera gemonteerd in de kerkzaal. De camera is aan het begin van de dienst gericht op de ingang van de kerk, bij de doopvont, waar de dienst begint en vervolgens op de kerkruimte en het orgel. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u  herkenbaar in beeld komt. De beelden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Bij uw aanmelding gaat u akkoord met het feit dat u mogelijk gefilmd wordt en dat deze beelden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

 

Wanneer komt u niet?

Kom niet wanneer u of een huisgenoot klachten heeft, hoest of niest, neusverkouden is of koorts heeft. Kom ook niet wanneer u een kwetsbare gezondheid heeft, niet zelfstandig naar de kerk kunt komen en/of hulp nodig hebt van iemand tijdens de dienst.

Meld u af wanneer u zich al had aangemeld.

 

Hebt u klachten binnen 14 dagen na kerkbezoek?

Blijf thuis en meldt u bij uw GGD voor het afnemen van een coronatest. De GGD zal u verder adviseren.

 

Naar de kerk

Wanneer u een bevestiging hebt ontvangen bent u van harte welkom om op zondag eredienst te komen vieren in de kerk.

Bij iedere viering zijn er twee gastheren/vrouwen aangesteld. Zij zijn herkenbaar aan een badge. De gastheren/vrouwen zien toe op naleving van de maatregelen en geven u belangrijke aanwijzingen.

Kom op tijd. Dat betekent dat wij u vragen om tussen 9.30 en 9.50 aanwezig te zijn.

 

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door de eerste gastheer/vrouw. Hier wordt gevraagd naar uw gezondheid aan de hand van de volgende vragen:

·   Heeft u een van de volgende klachten: hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts?

·   Is er bij u of bij een van uw huisgenoten aanwezigheid van COVID-19 (geweest)?

·   Zo ja, hoeveel dagen bent u klachtenvrij? (Minstens 48 uur)

Bij akkoord wordt u verwezen naar de tweede gastheer/vrouw.

De tweede gastheer/vrouw zal u wijzen op de verplichte looprichtingen en zal u uw plaats toewijzen.

Er is geen gemeentezang. Dit is op dit moment nog niet veilig. Met uw liedboek in de hand kunt u de teksten meelezen, u mag neuriën. Neem bij voorkeur uw eigen liedboek van thuis mee. Mocht u daar niet over beschikken kunt u uiteraard een liedboek pakken in de kerk.

Pak zelf een orde van dienst en volg de aanwijzingen van de gastheer/vrouw op.

Bij het aanwijzen van plaatsen wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten zonder afstand. 

De gastheren/vrouwen kunnen bij twijfel over uw gezondheid u verzoeken de kerk te verlaten. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn en vertrouwen erop dat u alleen als u coronaklachten-vrij bent aanwezig zult zijn.

Collectes tijdens de dienst

Gebruik indien mogelijk ons online collecte systeem GIVT. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage geven in de daarvoor bestemde collectezakken. (D-diakonie; K-kerkrentmeesters; E-extra: restauratie)

Bij het verlaten van de kerk

Wacht de aanwijzingen van de gastheren/vrouwen af. Zij zullen u laten weten hoe u het beste de kerk kunt verlaten.

 

Kinderen

Er is vooralsnog geen kindernevendienst. Kinderen zijn van harte welkom de dienst bij te wonen. Er zullen alleen kaarsenkinderen ‘ingezet’ worden wanneer er ook kinderen in de kerk zijn. Er is geen rooster.

 

Bij goed weer: buiten koffiedrinken

Afhankelijk van het weer zal er na de dienst buiten koffie worden gedronken. Houdt 1.5 meter afstand, volg de aanwijzingen van de gastheer/vrouw op

 

Kerkauto

Er is geen kerkauto omdat het afstand houden niet mogelijk is.

 

Online diensten

Omdat we nog steeds beperkingen aan het aantal aanwezigen hebben gaan de online diensten door via www.kerkdienstgemist.nl

 

Gaven en giften tijdens afwezigheid in de kerk

Uw gaven blijven onverminderd belangrijk! Ook op afstand kunt u blijven geven voor de diakonie, voor de kerk en voor de verbouwing. Dit kan door bijvoorbeeld uw gift over te maken via de GIVT app, maar u kunt ook uw gift overmaken.

Vermeldt u in de omschrijving het doel van uw gift: 1e, 2e of 3e collecte:

1e collecte (Diakonie) overmaken op:

IBAN: NL17RABO 0341 4000 76 t.n.v. Diakonie Prot. Gemeente Vleuten – De Meern

2e (Beheer & opbouw) en/of 3e collecte (Restauratie kerk) overmaken op:

IBAN: NL83 INGB 0000 1431 53 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten.  

Ook kunt u via de GIVT-app geven. Deze app kunt u installeren via de Google play store. Wanneer u de app opent, krijgt u de vraag “Hoeveel wil je geven?”. Daaronder kunt u het betreffende bedrag invullen.
Let echter op: Dit ingevulde bedrag gaat alleen naar de 1ste collecte.
Wilt u ook iets geven aan de 2e collecte en de 3e collecte, dan moet u twee keer op de tab “Collecte toevoegen” drukken. Dan verschijnen er nog twee invulmogelijkheden waar u het bedrag voor de 2e en 3e collecte kunt invullen.
Heeft u hierover vragen, stuurt u dan een e-mail naar Wytso Kuipéri, e-mail aan kerkrentmeesters>. Geef in deze e-mail uw naam en telefoonnummer door. Dan zal Wytso u terugbellen.

Let op: Vermeldt u altijd in de omschrijving het doel van uw gift.

 

Voorbeden eredienst


Verzoeken voor gebedsintenties/voorbeden of een verzoek voor het branden van een kaarsje in de Gedachte-nis kunt u tot onze predikant ds. Otten richten, e-mail aan de predikant>
Achterin de kerk ligt ook het voorbedenboek.

 

Open kerk op dinsdag en vrijdag


Op dinsdagen en vrijdagen van 12.00-13.00 is de kerkruimte open voor bezinning, of bijvoorbeeld voor het branden van een kaarsje of het afgeven van uw giften voor de voedselbank.

Op vrijdag kunt u tevens een orde van dienst verkrijgen.

 

Tevens wordt het orgel bespeeld:

dinsdag 22 september: Piet Raadgever
vrijdag 25 september: Marco Goud
dinsdag 29 september: Piet Raadgever

 

U bent van harte welkom!


Wij hopen u en jullie binnenkort in een van de diensten te mogen begroeten! In de afgelopen maand hebben we ervaren hoe fijn het is om zowel online als in de kerk met elkaar verbonden te zijn. We hebben daarnaast ook het protocol kunnen evalueren en kunnen testen en kijken ernaar uit om het aantal aanwezigen uit te kunnen breiden.

 27 juni 2020

DRINGEND GEZOCHT: 2 VRIJWILLIGERS VOOR DE COMMISSIE KERKBALANS

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een commissie die valt onder het College van Kerkrentmeesters Vleuten-De Meern. Momenteel bestaan wij uit 5 personen (3 uit Vleuten én 2 uit De Meern).

Wat doen wij?

De commissie Kerkbalans organiseert en coördineert elk jaar de Actie Kerkbalans. Eén lid vanuit De Meern is genoodzaakt te stoppen. Het gevolg is dat de voorbereiding en coördinatie van de Actie Kerkbalans voor De Meern in gevaar komt.

Waarom de Actie Kerkbalans?

De Actie Kerkbalans is voor onze gemeente Vleuten-De Meern de belangrijkste bron van inkomsten.

Waarom 2 vacatures?

De coördinator Actie Kerkbalans De Meern legt zijn werkzaamheden voor de commissie neer. Dit betekent dat De Meern niet langer een coördinator heeft. Daarom zoeken wij 2 gemeenteleden die ons komen versterken.
 

VACATURE 1:

het voorbereiden van de Actie Kerkbalans. Vanaf september begint de voorbereiding van de komende Actie Kerkbalans. Deze vindt in de regel eind januari plaats. De voorbereiding houdt in: een maandelijkse vergadering (september – februari), materiaal opstellen, adreslijsten opmaken en coördinatie van de lopers. Gedurende de Actie eind januari zijn er twee avonden waarin de lopers de enveloppen ophalen en terugbrengen.


VACATURE 2:

het invoeren van alle toezeggingen in een digitaal systeem. Vervolgens gedurende het jaar het monitoren van de betalingen en versturen van de betaalherinneringen. Daarnaast ook als vraagbaak dienen voor gemeenteleden die vragen over de Kerkbalans hebben.


Hoeveel tijd kost het?

Het is niet zo dat er per week een paar uur werk nodig is. De ervaring leert dat de werkzaamheden bij vacature 1 in de maanden november tot en met februari ongeveer 3 a 4 avonden per maand kost. Het werk bij vacature 2 kost in februari ongeveer 2 dagen, daarna 1 a 2 avonden per maand. Hoe meer mensen we hebben, des beter kunnen we het werk verdelen. Zoals het gezegde luidt: Vele handen maken licht werk.

Reageren?

Mocht u onze commissie willen versterken, neem dan contact op met Wytso Kuipéri of Jack Apallius de Vos.
Stuur een bericht aan de kerkrentmeesters >

De commissie Kerkbalans van het College van Kerkrentmeesters04 juni 2020

TPK_orgel2020-FM-p

In mei is het Bätz-orgel teruggeplaatst in de tevens gerestaureerde kerkzaal.

Lees verder >08 april 2020

U kunt zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief.
Hierin staan regelmatig pastorale brieven van onze predikant en voorlopig ook de orde van dienst van de vieringen, zodat u deze mee kunt vieren via www.kerkdienstgemist.nl

 

U kunt zich aanmelden kan via een bericht aan nieuwsbrief>06 december 2019

Het nieuwe programma is beschikbaar:

activiteitenprogramma_voorjaar_2020  

Commissie Vorming & Toerusting20 september 2019

Logo_BijDeHaard001

Zondag 15 September is de nieuwe achterbouw van de Torenpleinkerk feestelijk geopend. Tegelijkertijd is de nieuwe naam en logo Bij de Haard onthuld.

Lees verder >