VIERINGEN

Zon 26 november 2017, Ochtenddienst, 10:00, ds. Idelette Otten Schrift en Tafel
Zon 3 december 2017, 1e Advent, 10:00, ds. Idelette Otten
Zon 10 december 2017, 2e Advent, 10:00, ds. Idelette Otten
Zon 17 december 2017, 3e Advent, 10:00, ds. Idelette Otten Schrift en Tafel

Overzicht vieringen >

ACTIVITEITEN

Ma 20 november 2017, 20:00, Filmavond, Het Baken
Di 21 november 2017, 10:00 tot 12:00, Open huis, Het Baken
Di 21 november 2017, 20:00, Weten wat je viert, Torenpleinkerk

Activiteiten overzicht > Activiteiten toegelicht >

ACTUEEL


10 november 2017

Op 31 oktober jl. vierden we, rooms-katholieken en protestanten gezamenlijk een gebedsviering in de Mariakerk in de Meern, precies 500 jaar na 31 oktober 1517.

 


Een week later vierden we op de sterfdag van Willibrord gezamenlijk de vespers in de R.K. Willibrordkerk en luisterden we naar de Willibrordlezing 'Van beschaven naar dienen' van Stefan Paas. Bemoedigende vieringen, helemaal in lijn met de verklaring van het 'Rome-Reformatie overleg', die 31 oktober jl. werd voorgelezen in de Dom.

 

> Verklaring Rome Reformatie 201710 november 2017

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Catharijne Convent Utrecht

 

 

Drie weken na de officiële afsluiting van het jubileumjaar ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie, waarin op allerlei wijze aandacht is geschonken aan Maarten Luther, houdt het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit zijn jaarlijkse ontmoetingsdag over

de katholieke Luther als uitdaging voor de kerken.

 

Dr Wolfgang Thönissen, directeur van het Johann-Adam-Möhler-Instituut voor Oecumenica in Paderborn is hoofdgast.  Voor een vertaling van de lezing wordt gezorgd.  ’s Middags staat de Luthertentoonstelling centraal in het Catharijne Convent. Na een korte inleiding over achtergrond en opzet ervan is er ruim gelegenheid om op eigen gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Ter afsluiting vieren we de vespers in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat.

 

Praktische gegevens

Zaterdag 25 november, 10.30 – 16.30, Auditorium Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38 3512PH Utrecht. Deelname: €20 pp, inclusief koffie, thee, lunch en entree tentoonstelling. Studenten half geld. Aanmelding voor 20 november door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL58 INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder vermelding van ‘ontmoetingsdag 2017’.

 

Zie ook onze website: www.forumkatholiciteit.nl10 november 2017

Vanaf 22 november tot en met 3 januari worden er elke woensdagavond om 19.30 uur weer vespers in de Torenpleinkerk gevierd, een avondgebed, zoals in kloosters wordt gebeden. Gedurende een half uurtje scheppen we midden in de hectiek van de werkweek een half uurtje rust en ruimte om zingend te bidden aan de hand van de prachtige literatuur van de psalmen.
Onlangs klonken ze alle 150 in Tivoli Vredenburg. Maar vanouds worden ze door synagoge en kerk gezongen in de liturgie. De 22e november zullen de vespers in de sfeer van Taize zijn. Wees welkom.28 oktober 2017

Het november nummer van kerkblad VIER04 september 2017

Het muziek programma voor najaar 2017 gepresenteerd in een overzichtelijke brochure

 

'Muziek in de Torenpleinkerk september - december 2017'

 

We hopen voor een ieder iets interessants te bieden, ook als u niet een regelmatige kerk bezoeker bent.04 september 2017

 Het nieuwe activiteiten seizoen is begonnen. Vind het nieuwe overzicht en programma: