VIERINGEN

zo07 mrt 2021 10:00 ,OculiI.Otten
zo14 mrt 2021 10:00 ,LaetareI.OttenSchrift & Tafel
zo21 mrt 2021 10:00 ,JudicaN.H. Kuipéri
wo24 mrt 2021 19:30 ,.I.Otten

vespers

Overzicht vieringen >

ACTUEEL


01 maart 2021

Op dinsdagen en vrijdagen van 12.00-13.00 is de kerkruimte open voor bezinning, of bijvoorbeeld voor het branden van een kaarsje of het afgeven van uw giften voor de voedselbank. Dan wordt ook het vernieuwde Bätzorgel bespeeld. Op vrijdag kunt u tevens een orde van dienst verkrijgen.

Op zaterdag is het carillon te horen.

 

vrijdag 5 maart 12.05 - 13.00 uur: Marco Goud (orgel)

zaterdag 6 maart 13.00 - 14.00 uur: Dick van Dijk (beiaard) 

vrijdag 12 maart: 12.05 - 13.00 uur: Frits Kramp (orgel)

zaterdag 13 maart 13.00 - 14.00 uur: Malgosia Fiebig (beiaard)

vrijdag 19 maart 12.05 - 13.00 uur: Tjalling Roosjen (orgel)

zaterdag 20 maart 13.00 - 14.00 uur: Malgosia Fiebig (beiaard)

vrijdag 26 maart 12.05 - 13.00 uur: Willemijn Roodbergen (orgel

zaterdag 27 maart 13.00 - 14.00 uur: Malgosia Fiebig (beiaard)

 

 15 januari 2021

Naar aanleiding van de verzwaring van de maatregelen vanuit de overheid maar ook een recente uitspraak van de PKN rondom het zingen tijdens de kerkdienst, hebben wij verdere besluiten genomen rondom onze erediensten en vespers en het aantal aanwezigen tijdens uitvaartdiensten. 

Deze besluiten gelden vooralsnog tot en met 7 februari. 


De zondagse erediensten blijven online te volgen via uitzending>
In de kerk zijn alleen de voorganger, dienstdoend ouderling en diaken, organist, 2 cantores, een technicus en koster aanwezig.


Het maximaal aantal aanwezigen wordt  voor uitvaartdiensten beperkt tot 15 mensen, exclusief dienstdoenden. 
 
De vespers op woensdagavonden worden gestaakt. 


De open kerk op dinsdagen en vrijdagen blijft vooralsnog doorgang vinden. 


Er zijn geen activiteiten in Bij de Haard. Kringen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen uiteraard wel digitaal doorgang vinden. 

 

Het moderamen van de kerkenraad heeft deze moeilijke besluiten genomen na overleg met de werkgroep Covid van de Torenpleinkerk. Het nemen van deze maatregelen valt ons zwaar.
Tegelijkertijd beseffen wij ook dat we deze maatregelen nemen ter bescherming van ons allen, in de hoop en verwachting later dit jaar weer samen met elkaar in onze kerk de eredienst te kunnen vieren.

 

Namens het moderamen - Stephanie van Kats-Hoff, scriba07 december 2020

Nieuw op de website een leuke video en wetenswaardigheden over het
Torenpleinkerk uurwerk >03 oktober 2020

Het nieuwe programma is beschikbaar:

activiteitenprogramma_najaar_2020  

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de maatregelen die de overheid afkondigt i.v.m. covid19.
Voor alle activiteiten geldt dat u zich moet opgeven.

Commissie Vorming & Toerusting21 september 2020

Vrijdag 18 september is de basis catechese weer begonnen aan kinderen uit groep 5/6 en 7/8.

catechese

Lees verder>27 juni 2020

DRINGEND GEZOCHT: 2 VRIJWILLIGERS VOOR DE COMMISSIE KERKBALANS

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een commissie die valt onder het College van Kerkrentmeesters Vleuten-De Meern. Momenteel bestaan wij uit 5 personen (3 uit Vleuten én 2 uit De Meern).

Wat doen wij?

De commissie Kerkbalans organiseert en coördineert elk jaar de Actie Kerkbalans. Eén lid vanuit De Meern is genoodzaakt te stoppen. Het gevolg is dat de voorbereiding en coördinatie van de Actie Kerkbalans voor De Meern in gevaar komt.

Waarom de Actie Kerkbalans?

De Actie Kerkbalans is voor onze gemeente Vleuten-De Meern de belangrijkste bron van inkomsten.

Waarom 2 vacatures?

De coördinator Actie Kerkbalans De Meern legt zijn werkzaamheden voor de commissie neer. Dit betekent dat De Meern niet langer een coördinator heeft. Daarom zoeken wij 2 gemeenteleden die ons komen versterken.
 

VACATURE 1:

het voorbereiden van de Actie Kerkbalans. Vanaf september begint de voorbereiding van de komende Actie Kerkbalans. Deze vindt in de regel eind januari plaats. De voorbereiding houdt in: een maandelijkse vergadering (september – februari), materiaal opstellen, adreslijsten opmaken en coördinatie van de lopers. Gedurende de Actie eind januari zijn er twee avonden waarin de lopers de enveloppen ophalen en terugbrengen.


VACATURE 2:

het invoeren van alle toezeggingen in een digitaal systeem. Vervolgens gedurende het jaar het monitoren van de betalingen en versturen van de betaalherinneringen. Daarnaast ook als vraagbaak dienen voor gemeenteleden die vragen over de Kerkbalans hebben.


Hoeveel tijd kost het?

Het is niet zo dat er per week een paar uur werk nodig is. De ervaring leert dat de werkzaamheden bij vacature 1 in de maanden november tot en met februari ongeveer 3 a 4 avonden per maand kost. Het werk bij vacature 2 kost in februari ongeveer 2 dagen, daarna 1 a 2 avonden per maand. Hoe meer mensen we hebben, des beter kunnen we het werk verdelen. Zoals het gezegde luidt: Vele handen maken licht werk.

Reageren?

Mocht u onze commissie willen versterken, neem dan contact op met Wytso Kuipéri of Jack Apallius de Vos.
Stuur een bericht aan de kerkrentmeesters >

De commissie Kerkbalans van het College van Kerkrentmeesters08 april 2020

Onze wekelijkse nieuwsbrief wordt op verzoek verstuurd aan leden van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern. Aan- en afmelden kan door het sturen van een bericht aan nieuwsbrief>